TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

DANH MỤC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

VỀ THIẾT KẾ, THI CÔNG, NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN

THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
TCVN 4055:2012 - Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
TCVN 5593:2012 - Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép
TCVN 4447:2012 - Công tác đất. Thi công và nghiệm thu
TCVN 9361:2012 - Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9394:2012 - Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu
TCVN 7201:2015 - Khoan hạ cọc bê tông ly tâm - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9395:2012 - Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9842:2013 - Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9355:2012 - Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
TCVN 9844:2013 - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 5718:1993 - Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
TCVN 5724:1993 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu
TCVN 5641:2012 - Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu
TCVN 8163:2009 - Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren
TCVN 8828:2011 - Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
TCVN 9334:2012 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
TCVN 9335:2012 - Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
TCVN 9338:2012 - Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCVN 9340:2012 - Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCVN 9341:2012 - Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9342:2012 - Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9343:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
TCVN 9344:2012 - Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
TCVN 9345:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
TCVN 9348:2012 - Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
TCVN 9380:2012 - Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo
TCVN 9382:2012 - Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCVN 9384:2012 - Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.
TCVN 9390:2012 - Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
TCVN 9391:2012 - Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
TCVN 9392:2012 - Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang
TCVN 9489: 2012 (ASTM C 1383-04) - Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập
TCXD 199:1997 - Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.
TCXDVN 239:2006 - Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình
TCVN 4452:1987 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 9347:2012 - Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt
TCVN 9376:2012 - Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
TCVN 9114:2012 - Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
TCVN 9115:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9116:2012 - Cống hộp bê tông cốt thép