Tài Liệu Xây Dựng

Chia sẻ các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng, các tài liệu này được tôi tập hợp trên nhiều website và mạng xã hội. Tôi huy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn rất nhiều.

a. Sách giáo trình bê tông cốt thép

  • Sổ tay thực hành kết cấu công trình – Tác giả: thầy Vũ Mạnh Hùng -> Link download tại đây.

b. Tài liệu quản lý dự án đầu tư

  • Giáo trình phân tích dự án đầu tư -> Link download tại đây.