Tag Archives: PCCC

Dự án, công trình nào do cơ quan PCCC thẩm duyệt thiết kế PCCC?

By | 20/11/2018

PHỤ LỤC IV DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH DO CƠ QUAN CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ) Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị,… Read More »