Tag Archives: Kết Cấu Sàn

Sự khác biệt giữa sàn một phương và sàn hai phương

By | 14/09/2014

Sàn một phương là gì? Sàn một phương (One Way Slab) là ô sàn chỉ được đỡ 2 cạnh đối xướng. Do đó, kết cấu chỉ làm việc theo một phương. Tổng tải được truyền trong phương vuông góc với dầm đỡ. Nếu ô sàn được đỡ cả bốn cạnh mà có tỷ số cạnh dài và cạnh… Read More »