Kỹ thuật trình bày công văn, mẫu công văn tham khảo

By | 10/03/2019

Nội dung video hướng dẫn cơ bản về kỹ thuật trình bày một công văn. Mời các anh chị xem để tham khảo nhé. Đừng quên đăng ký kênh và like ủng hộ để tôi có động lực chia sẻ thêm cho các anh chị. Cảm ơn.

Link đăng ký kênh: https://www.youtube.com/channel/UCe9FwpPISMyzt_p2PCt0_Iw?sub_confirmation=1

TT số 01/2011/TT-BNV: http://covelign.com/17250441/tt012011bnv
Mẫu công văn: http://covelign.com/17250441/maucongvan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.