Category Archives: Bất Động Sản

Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất là gì?

By | 29/11/2014

Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất là hai thông số được ghi đươc giấy phép xây dựng. Trước khi tiến hành thiết kế bản vẽ xin phép xây dựng bạn cần xác định 2 thông số này. Chủ nhà hoặc người được uỷ quyền có quyền gửi đơn đề nghị lên phòng quản lý… Read More »

Các bước lập dự án đầu tư xây dựng

By | 26/10/2014

I – Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Xin thông tin qui hoạch Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Thẩm quyền thẩm định Dự án… Read More »

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào?

By | 21/10/2014

Sổ đỏ và sổ hồng là 2 cái tên được sử dụng khá phổ biến khi nói về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Tuy nhiên, hai khái niệm này không được định nghĩa trong Luật Đất Đai mà chỉ là do người dân tư đặt ra để phân biệt các loại giấy chứng… Read More »